dezembro 31, 2007

Yarennoka! Resultados

  1. Mike Russow x Roman Zentsov
  2. Tatsuya Kawajiri x Luiz Azeredo
  3. Makoto Takimoto x Murilo Bustamante
  4. Mitsuhiro Ishida x Gilbert Melendez
  5. Kazuo Misaki x Yoshihiro Akiyama
  6. Hayato “Mach” Sakurai x Hidehiko Hasegawa
  7. Shinya Aoki x Bu-Kyung Jung
  8. Fedor Emelianenko x Hong-Man Choi

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Mais Notícias Recentes